ภาพที่เราคิดว่าดีเด่นแล้วของสถานีตำรวจภูธรกงหรา

เราจะทำการคัดเลือกภาพที่สวยๆ และตรึงใจในการปฏิบัติหน้าที่
ของ สถานีตำรวจภูธรกงหรา